Masážní křeslo MD-A01 Zero Gravity

Masážní křeslo MD-A01 Zero Gravity
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Nedostupné
Termín dodání: -
Produkt se už neprodává
4

Popis produktu

Masážní křeslo MD-A01 je křeslem roku 2011. Jelikož je společnost MADdiamond výhradním dovozcem zboží některých značek, může Vám tento jedinečný přístroj nabídnout již nyní.
Toto křeslo disponuje mnoha funkcemi založenými na nejnovějších technologiích, díky tomu může nabídnout dokonalé uvolnění a nadstandardní kvalitu masáže. Jednou z převratných novinek je funkce Zero Gravity, čili nulová gravitace. Tato speciální poloha maximálně ulevuje pohybovému aparátu, snižuje jeho zatížení na minimum (téměř na nulu, jako ve stavu bez tíže, v nulové gravitaci) a umožňuje tak lepší a rychlejší regeneraci.

Pro přehlednost si shrňme hlavní charakteristiky křesla MD-A01, abychom se pak mohli každou zabývat zvlášť a podrobně:

 • 8 přednastavených programů – 4 automatické masážní programy, z nichž každý využívá všechny funkce, které křeslo nabízí, v jiném sledu a dosahuje tak jiných účinků (jedná se o programy s názvy Lymfatická masáž, Aktivace, Relaxace, Zdravotní masáž) a dále 4 programy zaměřené na konkrétní části těla (na výběr jsou programy Krk a šíje, Záda, Horní část zad, dolní část zad).
 • Jade ruční projektor – umožňuje cíleně prohřívat a tím uvolňovat konkrétní skupiny svalů. Možnost použít dle potřeby kdykoli v průběhu masáže nebo i před ní či po ní.
 • Nulová gravitace – funkce umožňující nastavit tělo do polohy, kdy se maximálně uvolní a masáž se stává nejúčinnější.
 • V manuálním režimu lze pro horní část těla vybírat ze šesti druhů masážních technik: shiatsu, tření, poklepávání, pleskání, bušení a valení.
 • Realistická 3D masáž v zádové oblasti – revoluční technika ve výbavě masážních křesel.
 • Vibrační masáž hýždí, stehen – vynikající pro uvolnění.
 • Skenování zad pomocí tlakových senzorů – umožňuje přesné nastavení polohy masážních hlavic podle tělesných proporcí uživatele a rozpoznání míst se svalovými ztuhlinami.
 • Integrovaný MP3 přehrávač umožňující při masáži poslouchat hudbu (USB flash disk a sluchátka jsou součástí balení).
 • Plně automatické polohování pro maximální komfort.
 • Ovládání pomocí dálkového mini ovladače a ovládacího panelu s širokoúhlým LCD displejem.
 • Jedinečné polstrování, které je obzvlášť jemné a tenké a zároveň velmi odolné.

 

8 automatických programů


Automatické programy pracují samy bez jakéhokoli dalšího nastavení – uživateli stačí pouze spustit zvolený program a nic dalšího už nemusí dělat, jen se nechat masírovat. V manuálním režimu je možné si ručně vybrat a sestavit masáž na míru. Automatické programy jsou přednastaveny k uspokojení většiny uživatelů tak, aby dosahovaly konkrétních cílů. Můžeme je rozdělit do dvou skupin:
 

1) Programy zaměřené na konkrétní efekt


Tyto programy jsou sestaveny tak, aby měly na lidské tělo konkrétní účinky, které bývají často žádány a využívány. Pakliže uživatel potřebuje dosáhnout některého z těchto účinků, vybere si jednoduše program s příslušným názvem a má jistotu, že je odborníky sestaven tak, aby skutečně působil žádaným způsobem. Všechny tyto programy využívají veškeré masážní techniky, jimiž křeslo disponuje, aplikuje je ale v různém pořadí tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Jedná se o čtyři programy:

 • Lymfatická masáž – tento program je již podle názvu zaměřen na usnadnění proudění lymfy v těle. Lymfatický (mízní) systém má velký význam pro imunitu, kromě toho se podílí i na odstraňování škodlivin ze všech orgánů. Velmi se podobá cévnímu systému s jedním podstatným rozdílem – není v něm žádný orgán odpovídající srdci, který by zajišťoval oběh lymfy. Jediný způsob, kterým je míza uváděna do pohybu, je práce svalů obklopujících lymfatické cévy. Bohužel v dnešní době nejsme zdaleka tak v pohybu, jak je pro lidské tělo přirozené a potřebné, a dochází tedy k tomu, že mnoho lidí má s mízním oběhem potíže (a nejen s mízním, i krevní oběh potřebuje při pumpování žilní krve z dolních končetin pomoc svalů na nohách, jinak  není cirkulace krve dostatečná). Je pochopitelné, že bez patřičného svalového působení má lymfa tendenci se vlivem gravitace hromadit v nohou. Z tohoto důvodu začínají potíže s lymfatickým oběhem většinou pocitem těžkých a unavených nohou, a proto je lymfatická masáž více zaměřena právě na nohy a zejména chodidla. Neznamená to však, že by se na ostatní části těla nedostalo, protože stejně jako krevní oběh, i ten mízní zásobuje celé tělo.
 • Aktivace – tento program je vhodné použít tehdy, potřebuje-li se člověk aktivizovat před nějakou další činností. Masáž se v tomto případě zaměřuje na oživení svalů a na jejich přípravu na následující činnost. Tímto způsobem sice nelze nahradit odpočinek, ale je možné tělo připravit na požadovaný výkon, přispět k jeho kvalitě a předejít nejrůznějším úrazům. Princip tohoto programu je postaven na tom, že masáž – v porovnání s ostatními typy spíše agresivní – svaly prohřívá a prokrvuje, čímž snižuje riziko jejich natažení či natržení, a umožňuje jim tak fungovat nejlepším možným způsobem.
 • Relaxace – tento program je naopak vhodný k použití po výkonu, kdy uvolňuje napětí v unavených svalech a vhodně je připravuje na odpočinek tak, aby z něho dokázaly načerpat co nejvíce sil. Jeho použití je vhodné nejen po fyzickém výkonu, ale i v případě duševní únavy, protože i psychický stres se projevuje v těle, a to často právě stažením některých svalů. Paradoxně právě tento druh svalových křečí se uvolňuje mnohem obtížněji, než případné ztuhlosti vzniklé fyzickým výkonem. Právě relaxační masáž může pomoci svaly uvolnit a umožnit jim tak skutečně účinný odpočinek, například během spánku.
 • Zdravotní masáž se zaměřuje na péči o tělo tak, aby mohlo co nejlépe fungovat. Nesnaží se dosáhnout nějakého převratného účinku v krátkém čase, je to spíše program určený k častějšímu a pravidelnému používání. Dále je určen k řešení problémů v okamžiku jejich vzniku, ideálně dříve než si je člověk vůbec stačí uvědomit, a k prevenci pozdějších bolestí či jiných těžkostí. Cílem je harmonizovat tělo a umožnit mu správně fungovat, ať už se právě chystá na výkon či na odpočinek.

2) Programy zaměřené na určitou část těla

Každý z nás se samozřejmě může ocitnout v situaci, kdy přesně ví, která část jeho těla momentálně vyžaduje nejvíce pozornosti a péče. Může se jednat o problém, který se již nějak nepříjemně projevuje, či o situaci, kdy víme, že některé naše partie byly namáhány více než jiné a je potřeba se jim věnovat tak, aby citelný problém vůbec nevznikl. Pro tyto situace jsou k dispozici 4 programy zaměřené na jednotlivé části těla, kterým si lidé obvykle přejí věnovat zvýšenou pozornost. Neznamená to však, že použitím některého z těchto programů by se uživatel musel vzdát působení na všechny ostatní části těla - péče se vždy dostává celému tělu, jen určitým partiím je jí věnováno více, protože v některých případech je tento postup nejefektivnější.

 • Krk a šíje – jedná se o partie, které bývají značně namáhány u lidí pracujících vsedě a mohou velmi citlivě odrážet duševní rozpoložení člověka. Bolesti krční páteře, ramenou a šíje, ztuhnutí příslušných svalů a dokonce i omezení hybnosti se tak stávají téměř pravidlem a normou zejména u lidí, kteří mají duševně náročné povolání vyžadující práci u počítače. Potíže v této oblasti se mohou produkovat i jinam do těla, poměrně časté bývají například bolesti hlavy způsobené problémy s krční páteří. Masáž je jedna z možností, jak svalům v této oblasti ulevit a pomoci jim zase správně fungovat. Nutností je v tomto případě i pravidelný pohyb a různá drobná cvičení, jimiž je třeba prokládat stereotypní činnosti. Je to právě masáž, která může pomoci alespoň částečně ulevit od bolesti a umožnit tak, aby se tato cvičení a změna životosprávy daly zvládnout.
 • Záda – bolesti páteře v celé její délce mohou být způsobeny mnoha faktory. Ať už jsou svalové dysbalance příčinou či následkem (neboť obojí je možné), vždy lze jejich odstraněním přispět ke komplexnímu řešení problému. Svaly, které jsou trvale v napětí, mohou buď přispívat k nesprávnému postavení páteře, které je způsobeno jinými faktory a pomáhat ho udržovat, nebo ho mohou přímo samy způsobovat. V obou případech je nutná práce na nápravě pohybových stereotypů, posilování a protahování posturálního svalstva a odstranění křečí a napětí v příslušných svalech. K tomu právě vynikajícím způsobem přispívá správně provedená masáž. Program Záda je navržen tak, aby působil na zádové svalstvo od ramenou až k hýždím a ulevuje tak páteři v celé její délce.
 • Horní část zad – program zaměřený na horní část zad. Podobá se programu Záda, ale zaměřuje se více na jejich horní část. Svalové napětí v horní části zad může mít za následek nejen nejrůznější bolesti, stejně jako napětí v kterékoli jiné části těla, ale například i potíže s dechem nebo s hlasem. Bolesti, které mohou mít příčinu právě zde, jsou například ostré bolesti na hrudi, které lidé někdy mohou až zaměnit s infarktem myokardu. Dále jsou to bolesti v rukou a jiné zdánlivě nesouvisející bolesti a potíže. Podobně jako jiné problémy páteře, i dysbalance v této oblasti bývají způsobeny nejčastěji nedostatkem zdravého pohybu a jednostranným zatížením pramenícím z dlouhodobého setrvávání v jedné poloze. Která část zad bude více zasažena, závisí na člověku, jehož se problém týká, každý máme sklony k jiným pohybovým stereotypům. Pro mnoho lidí je však program pro horní část zad velmi dobrým pomocníkem, protože jejich potíže se kumulují právě v této oblasti.
 • Dolní část zad – mnoho z toho, co bylo řečeno o předchozím programu, lze říci i zde. Jsou lidé, jejichž potíže se projevují právě v této oblasti, což je zpravidla dáno jejich tělesnými dispozicemi a pohybovými stereotypy. Dysbalance v této oblasti mohou ovlivňovat i břišní orgány, kde se projevují jako problémy s trávením či plodností. Dále mohou zapříčinit bolesti v nohou, u kterých člověk ani nemusí být schopen rozpoznat, co je jejich skutečným původem. Tento program je navržen tak, aby se co nejpečlivěji a nejúčinněji věnoval právě oblasti dolní části zad, beder a kříže, a uvolňoval napětí, které se zde hromadí a má za následek další problémy.Jade ruční projektor


Pět neonovo-heliových žárovek působí skrze pět Jade kamenů, které zde fungují jako infračervené zářiče. Tato praktická pomůcka umožňuje cíleně prohřívat a tím uvolňovat menší svalové skupiny. Zpravidla se to týká míst s nějakým výraznějším problémem. Jade ruční hlavice je na křesle jako celku a na jeho masážních programech zcela nezávislá, a dává tak uživateli svobodu použití v tom nejvhodnějším okamžiku a na nejvhodnějším místě.
 
Ke zvýšení účinnosti si můžete některé svaly prohřát ještě před započetím masáže, to je samozřejmě možné. Jade ruční projektor lze také použít až po ukončení masáže, čímž se zdůrazní efekt uvolnění některých svalových skupin. Jade projektor je možné používat i v průběhu masáže na některé partie, které nejsou s křeslem ve styku a na které tudíž nemůže masáž působit. Samozřejmě všechny tyto způsoby použití lze kombinovat k dosažení těch nejlepších výsledků.

Nulová gravitace (Zero gravity)


Převratný koncept uplatněný u nejmodernějších masážních křesel. Jedná se o takové nastavení polohy křesla, kdy jsou nohy cca o 20 cm výše než hlava. Polohu na zádech s pokrčenými koleny vybrala americká vesmírná agentura NASA jako polohu, ve které mohou astronauti nejsnáze snášet zátěž mnohonásobného přetížení při startu rakety, a nazvala ji polohou nulové gravitace.

Důvod, proč je právě tato pozice přínosem jak pro kosmonauty ve startující vesmírné lodi, tak pro běžného člověka v průběhu masáže, je v obou případech stejný – právě v této poloze je nejlépe rozložena váha těla a nejrovnoměrněji (a zároveň i nejméně) zatěžuje páteř. Principem je rozložit váhu těla spíše na povrch zad a na zádové svaly, než na samotnou páteř. Není-li páteř nikde zatížena příliš, má nejlepší podmínky k odpočinku, regeneraci a revitalizaci.

Zvýšení nohou nad úroveň srdce pomáhá odtoku žilní krve z této části těla (jinak ji musí srdce a svaly na nohou pumpovat proti zemské přitažlivosti), čímž ulevuje od otoků a pocitu těžkých nohou. Tato pozice tak v sobě  kloubí dva významné přínosy.

Dalším účinkem, který zaujetí této pozice má, je zesílení efektivity masáže. Je zřejmé, že je-li téměř celá váha těla rozložena na zádové svalstvo, je síla, kterou v této poloze masážní hlavice působí, větší, než když člověk jen sedí opřený v křesle. Touto silou je tedy možno na svaly více působit a dosáhnout tak lepšího účinku.

Pozici nulové gravitace můžete zvolit při užití kteréhokoli z automatických programů, a také v kombinaci s manuálně naprogramovanou masáží.

 

Manuální režim

 

Manuální režim umožňuje každému sestavit si takovou masáž, jakou právě potřebuje, nebo jaká mu osobně nejvíce vyhovuje. V tomto režimu máte na výběr ze šesti masážních technik, jejichž kombinací a aplikací na různé oblasti horní části těla, lze docílit obrovského množství variací, z nichž si tu svou vybere opravdu každý. Můžete se zaměřit na ty části těla, které jsou právě ve Vašem případě nejproblematičtější a aplikovat právě ty techniky, které se Vám osobně osvědčily a o nichž víte, že Vám přinesou úlevu. Tento režim nabízí příležitost k experimentování a hledání kombinace ideální pro danou situaci. Samozřejmostí je pak možnost uložení takto sestaveného programu, takže příště jen postačuje program vyvolat z paměti a pohodlně znovu použít.

Masážní techniky, které můžete při použití tohoto režimu kombinovat, jsou shiatsu, tření, poklepávání, pleskání, bušení a valení.

 • Shiatsu je technika masírování prostřednictvím tlaku prstů – křeslo tedy tuto techniku napodobuje, vyvíjí silnější tlak na menší plochu.
 • Tření je technika, při níž masér krouživými pohyby hýbe kůží, zatímco tkáně pod ní zůstávají v klidu. Jedná se o způsob, jak uvolnit některé zatuhlosti, často užívaná v úvodu nebo závěru masáže. Křeslo zde působí menší silou na větší ploše, aby dosáhlo podobného efektu.
 • Poklepávání je velmi jemná technika, kdy masér (zpravidla po krátkou dobu) poklepává na určitou část klientova těla konečky prstů. I v případě masážního křesla se teda jedná o jemnou záležitost, jakoby drobné poklepávání v určité oblasti.
 • Pleskání (povrchové tepání) je podobné technice poklepávání, avšak je o něco silnější. Slouží k uklidnění a hlubokému uvolnění svalů.
 • Bušení odpovídá tepání pěstmi, tepání do hloubky, má opačný účinek než pleskání. Je to nejsilnější a nejagresivnější technika, kterou křeslo disponuje, a užívá se ke stimulaci.
 • Valení znamená vlastně valení, hrnutí části tkáně masérovou rukou (někdy též mezi jeho prsty). Časté je valení kůže či kožní řasy, obzvlášť na zádech. Méně časté je valení svalů, to se používá na končetinách. Větším tlakem pod vhodným úhlem dokáže masážní křeslo napodobit i tuto techniku. Podporuje prokrvení a látkovou výměnu.


Všechny tyto techniky samozřejmě využíváte i v případě volby některého z automatických programů – v takovém případě jsou jejich pořadí a délka jednotlivých fází předem dány a naprogramovány tak, aby bylo co nejlépe dosaženo daného cíle.

Realistická 3D masáž


Masážní křeslo MD-A01 je v zádové oblasti vybaveno funkcí realistické 3D masáže. Zatímco obyčejné masážní hlavice se pohybují vlastně v ploše, čili ve dvou směrech (nahoru-dolů a vlevo-vpravo), v tomto případě je přidán i třetí směr, a sice dovnitř do těla a ven. Jinými slovy, masážní hlavice mohou měnit tlak, kterým působí, a ještě lépe tak napodobit práci rukou živého maséra, který také může v případě potřeby zvolit tlakovou masáž a působit střídáním různých tlaků.

Vibrační masáž hýždí


Velký hýžďový sval je největším svalem lidského těla. I když většina moderních lidí nemá hýždě nijak zvlášť trénované, přece jen je to velká masa svalové hmoty, na niž je vhodné použít trochu jiné techniky než na ostatní svaly. Výborně se zde hodí vibrační masáž. Zatímco různé druhy tlaků a úderů, ať už jemnějších či ostřejších, by těžko mohly působit skutečně do hloubky tohoto velkého svalu, podaří-li se jej rozvibrovat jako celek, může to být jedinečný způsob, jak mu pomoci k uvolnění.

Nejsme příliš zvyklí uvědomovat si hýždě jako sval – je to část těla, o níž moderní člověk moc nepřemýšlí, a pokud, tak spíše ve spojitosti s tukem než se svalstvem. Mnoho lidí si tak vůbec neuvědomuje, jaký vliv mají hýžďové svaly (a nejen ten největší z nich) na celý zbytek těla. Tento vliv je dán tím, že nerovnováha v oblasti hýždí se přímo přenáší do oblasti bederní a křížové páteře, tak může mít vliv i na špatné postavení kostrče, a z těchto partií se pak přes další svaly a úpony přenáší do ostatních, někdy i velmi vzdálených, částí těla. Ačkoli člověka málokdy napadne, že by si měl nechat namasírovat hýždě, protože v této oblasti nemívá pocit ztuhnutí ani bolesti, rozhodně to není od věci a může to překvapivě pomoci ulevit od problémů i na vzdálených místech těla. Vibrační masáž se pro tento účel výborně hodí.

Skenování zad pomocí tlakových senzorů


Tato funkce je velmi užitečná hned ze dvou důvodů. Za prvé umožňuje nastavit masážní hlavice podle tělesných proporcí momentálního uživatele (rozpozná například postavení ramenou a jiných důležitých bodů na těle, a podle toho uzpůsobí oblast, ve které následně masáž probíhá). Za druhé rozpoznává problematická místa na těle, protože ta bývají zatuhlejší. Skenování pomocí tlakových senzorů umožňuje masáž individuálně přizpůsobit tomu, kdo se ji zrovna rozhodne využít, stejně jako by to udělal masér.

Integrovaný MP3 přehrávač


Může se to zdát jako drobnost, ale hudba velmi přispívá ke zkvalitnění masáže. Pokud se totiž člověk nedokáže psychicky uvolnit, nemůže se uvolnit ani fyzicky a účinek masáže tím může být narušen. Příjemná hudba dokáže odplavit všední starosti, umožní odpoutat mysl od problémů, které bylo v průběhu dne třeba řešit, a tak vydatně přispívá nejen k odpočinku a k relaxaci, ale zároveň i vhodně připravuje terén pro účinnou masáž. USB disk a sluchátka jsou součástí dodávky, takže skutečně nic nebrání využívání všech možností masážního křesla MD-A01 od samého začátku.

Automatické polohování


Maximální komfort při používání tohoto křesla je zajištěn nejen zásadními, a v některých případech převratnými funkcemi, které tento přístroj nabízí, ale také mnoha drobnostmi, které činí užívání maximálně jednoduchým a příjemným. Jednou z těchto zdánlivých maličkostí je i plně automatické polohování. Jedním stiskem tlačítka lze nastavit požadovanou polohu, přičemž se křeslo samo přizpůsobí tělesným proporcím uživatele. I lidé starší či lidé s pohybovými problémy tak mohou snadno křeslo používat ke své maximální spokojenosti.

Pohodlné ovládání


Křeslo je vybaveno dálkovým mini ovladačem a širokoúhlým LCD displejem. Tato kombinace zajišťuje maximální pohodlí při užívání. Ovladač můžete mít v ruce a používat ho, aniž byste měnili pohodlnou polohu (a nejde zde jen o pohodlí – pokud by byl uživatel v průběhu masáže nucen se stále zvedat, otáčet a někam natahovat, aby mohl mačkat tlačítka, mělo by to negativní vliv i na účinek celé masáže). Velký displej zase zajistí, že se nebudete muset pohnout jen kvůli tomu, abyste na něho viděli. Takto je zajištěno, že můžete mít průběh masáže stále pod kontrolou, aniž byste ji kvůli tomu museli nějak narušovat.

Polstrování


Polstrování masážního křesla MD-A01 je unikátní a oproti polstrování jiných křesel poskytuje nebývalý komfort a vynikající užitné vlastnosti. Je velmi pevné a odolné, takže vydrží bez poškození dlouhé a intenzivní používání. Zároveň je i velmi tenké a jemné, takže nepředstavuje prakticky žádnou překážku mezi tělem masírovaného člověka a masážními hlavicemi. Masáž tak může být silnější a citlivější než u jiných křesel, přičemž životnost křesla je stále velmi vysoká.

Všechny tyto funkce a možnosti činí z masážního křesla MD-A01 jedinečného pomocníka v péči o Vaše zdraví a nominují ho na post křesla roku 2011.

Galerie

Masážní křeslo MD-A01 Zero Gravity - Black
Masážní křeslo MD-A01 Zero Gravity - Red